Coș de cumpărături

0 prod. - 0,00 RON

Coșul de cumpărături este gol.

Emőd Veress

Emőd VeressS-a născut la 15 februarie 1978, în Odorheiu Secuiesc, jud. Harghita.

Studii: licențiat în drept (2002); doctor în drept cu calificativul maxim „summa cum laude” (2006); atestat de abilitare pentru conducere de doctorate (2018).

Activitate: Din 2004 este cadru didactic titular la Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca, unde a deţinut gradele didactice de pre­parator uni­ver­sitar (2004-2007), lector universitar (2007-2012), conferenţiar uni­ver­sitar (2012-2016) și profesor universitar (din 2016). Este titularul disciplinelor de Drept civil. Partea generală și Drept civil. Teoria generală a obliga­ţiilor. Avocat (din 2005), membru al Baroului Cluj. Arbitru (din 2007) în litigii inter­naționale și interne, inclusiv în arbitraje organizate de către Camera Internațională de Comerț, Paris. Începând cu anul 2019 este cercetător științific în cadrul Institutului de Drept Comparat „Ferenc Mádl” din Budapesta, Ungaria, unde îndeplinește funcția de director al Departamentului de drept privat.

Publicaţii: a publicat peste 10 monografii şi cursuri, respectiv peste 100 de articole de specialitate, în ţară şi în străinătate, în limba română, maghiară, engleză și franceză. Cele mai importante zece publicații: Contractul de fideiusiune, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2015; Drept civil. Partea gener­ală – conform noului Cod civil, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2012
(în coautorat); The New Romanian Civil Code – Difficulties in the Transition Towards a Monist Private Law (în New Civil Codes in Hungary and Romania, Ed. Springer International, 2017); Controverse privind întreprinderile publice organizate sub forma socie­tăților pe acțiuni cu acționar unic (în Dreptul nr. 3/2016); Câteva observații privind stingerea fideiusiunii prin decesul fideiusorului (în Dreptul nr. 12/2015); Câteva observații privind reglementarea dobânzilor în dreptul privat român [în I.-F. Popa, D. A. Popescu (coord.): Liber Amicorum Liviu Pop. Reforma dreptului privat român în contextul federalis­mului juridic European, Ed. Universul Juridic, București, 2015]; Compensația - două aspecte controversate (în Pandectele Române nr. 11/2015); Considerații în legătură cu cesiunea ipotecii și schimbarea rangului acesteia, în lumina dispozițiilor Codului civil
(în Dreptul nr. 7/2015); Discuții privind titularii acțiunii directe a lucrătorilor în materia contractului de antrepriză după intrarea în vigoare a noului Cod civil (în Dreptul
nr. 7/2013); Discuții referitoare la garanția comună a creditorilor asupra patrimoniului debito­rilor (în Dreptul nr. 8/2012).

Domenii de cercetare: teoria actului juridic civil, teoria contractului, garanții personale și reale, protecția creditorilor în dreptul societăților și în dreptul insolvenței, istoria dreptului privat.

Premii și distincții: Ordinul Ungariei în Grad de Cavaler (2016, pentru activitatea științifică în domeniul dreptului privat și pentru facilitarea colaborărilor științifice în domeniul juridic dintre România și Ungaria).

Publicațiile acestui autor

Autor(i) Emőd Veress
Preț redus: 101,15 RON Preț: 119,00 RON

Reducere: 15%

Preț redus: 38,17 RON Preț: 44,90 RON

Reducere: 15%

Autor(i) Emőd Veress
Preț redus: 62,93 RON Preț: 89,90 RON

Reducere: 30%

Autor(i) Emőd Veress
Preț redus: 46,67 RON Preț: 54,90 RON

Reducere: 15%

Loading...
Vă rugăm, așteptați...
x