Coș de cumpărături

0 prod. - 0,00 RON

Coșul de cumpărături este gol.

Gina Orga-Dumitriu

Studii: Licențiată a Facultății de Drept „Simion Bărnuțiu”, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu 1998 (șefă de promoție); Studii aprofundate, specializarea Drept judiciar privat; doctor în drept (drept comercial), 2007, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca; cercetător post-doctorat în programul cu finanțare nerambursabilă „Parteneriatul universitar în cercetare - un pas înainte spre o școală postdoctorală a viitorului” din cadrul Programului Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane POSDRU 2007-2013, tema de cercetare postdoctorală „Dreptul european al contractelor – dimensiunile evolutive ale codificării și viabilitatea instrumentelor normative propuse”; stagiu de documentare și cercetare la Institutul de Drept Comparat al Universității Panthéon-Assas Paris II și Societatea de Legislație Comparată din Paris.

Activitate: avocat în Baroul Sibiu (1998-prezent), preparator universitar (1999-2002), asistent universitar (2002-2007), în prezent lector universitar Facultatea de Drept „Simion Bărnuțiu”, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu; lector formator (de stagiu, respectiv în Programul Național de Dezvoltare Profesională Continuă) al Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați - CECCAR (2009-în prezent), membră a Asociației Henri Capitant des amis de la culture juridique française, membră a Societății de Legislație Comparată din Paris, membră a Asociației Române pentru Studiul Dreptului Privat Comparat, membră în Colegiul de redacție a Revistei Fortuna a Baroului Sibiu.

Publicații: autoare a monografiei „Răspunderea juridică în contractul comercial de transport de mărfuri”, Ed. C.H. Beck, București, 2008, a cursului „Instituții de drept public și privat. Curs universitar pentru învățământul economic superior”, Ed. C.H.Beck, București, 2011 și a unor articole de specialitate, comunicări, studii: „Regimul juridic al prescripției extinctive în contractul de transport”, în cadrul Ciclului de Conferințe Internaționale „Dreptul și administrația publică în contextul integrării europene”, Sibiu, 17-19 mai 2001; „Regimul juridic al răspunderii cărăușului în concepția Codului comercial”, Revista Acta nr.1-2/2003; „Dreptul de retenție, privilegiul și gajul cărăușului asupra mărfii transportate”, Revista Acta nr. 1-2/2004; „Răspunderea contractuală a cărăușului pentru fapta altei persoane”, Revista Acta – Supliment 2005; „Considerații privind răspunderea cărăușului în transporturile succesive”, în coautorat cu prof. univ. dr M.N. Costin, Revista de Drept Comercial nr. 11/2005; „Studiu comparativ privind întinderea răspunderii cărăușului în transporturile de mărfuri”, Revista de Drept Comercial nr. 1/2006; „Stadiul actual al regimului răspunderii operatorului de transport multimodal în lumina convențiilor internaționale unimodale”, în cadrul Conferinței Internaționale „Armonizarea legislativă–condiție a integrării europene” organizată de Facultatea de Științe Economice, Juridice și Administrative a Universității din Pitești, 7-8 aprilie 2006; „Regimul de drept comun al răspunderii cărăușului în lumina dispozițiilor Codului comercial”, în coautorat cu prof. univ. dr. M.N. Costin, în Revista de Drept Comercial nr. 5/2006; „Circumstanțieri specifice ale cauzelor exoneratorii de răspundere a cărăușului în transporturile terestre de mărfuri”, în cadrul Conferinței Internaționale „Statul și dreptul–mutații instituționale contemporane” organizată de Facultatea de Drept „Simion Bărnuțiu” a Universității „Lucian Blaga”, Sibiu, 2-3 iunie 2006; „Aspecte procesuale privind angajarea răspunderii cărăușului în transporturile de mărfuri”, Revista de Drept Comercial nr. 7-8/2007; „Regimul exoneratoriu de răspundere a cărăușului în transporturile comerciale de mărfuri (I), (II)”, Revista de Drept Comercial nr. 1, 2/2008, „Răspuns la Cartea verde a Comisiei privind opțiunile de politică în perspectiva unui drept european al contractelor pentru consumatori și întreprinderi” (în coautorat) în Revista Română de Drept European nr. 1/2011, „Opțiunile de politică în perspectiva unui drept european al contractelor” (în coautorat) în Curierul Judiciar nr. 2/2011 (în cadrul Proiectului Centrului de Studii de Drept European al Institutului de Cercetări Juridice al Academiei Române, seria Consultări Europene CSDE-SCE-11); „Perspectivele unui drept comun european în materie de vânzare. Implicațiile metodei instrumentului opțional” în cadrul Conferinței Internaționale „Reformele judiciare și administrative la începutul mileniului al treilea”, organizată de Facultatea de Drept „Simion Bărnuțiu” a Universității „Lucian Blaga”, Sibiu, 17-19 mai 2012.

Publicațiile acestui autor

Loading...
Vă rugăm, așteptați...
x