Coș de cumpărături

0 prod. - 0,00 RON

Coșul de cumpărături este gol.

Legea notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995 si legislatie conexa 2017

Autor(i) Alin-Adrian Moise

ISBN: 978-606-673-163-8
Număr pagini: 568
Cod produs: 7408
Data apariției: 06.02.2017
Disponibilitate: Indisponibil
Editura: Universul Juridic
Colecția: Pro lege
Preț redus: 44,10 RON Preț: 49,00 RON

Reducere: 10%

Disponibil la comandă, în funcție de stocul furnizorului

Include:
● DOCTRINA
● JURISPRUDENTA
● ADNOTARI.

Editiile PREMIUM sunt tiparite pe hartie alba de calitate superioara, ideala pentru adnotarile necesare in activitatea didactica si practica, ofera un continut consolidat si imbogatit constand in numeroase acte normative si extrase atent selectate, la care se adauga informatii utile, structurate profesionist si evidentiate adecvat prin grafica si cromatica speciale.

Ingrijit de notar public Alin-Adrian Moise, volumul reuneste in paginile sale o serie de acte normative care vizeaza cu precadere latura procedurala a activitatii notariale si care sunt de o importanta ridicata, in conditiile in care reforma din ultimii ani a dreptului privat a condus si la augmentarea considerabila a izvoarelor in sens formal ale dreptului notarial:
● Cuvant-inainte la editia anterioara (2015) – pastrat si in acest volum, avand in vedere faptul ca observatiile si scurtele comentarii incluse sunt in continuare de actualitate);
● Cuvant-inainte la editia 2017
● L. notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995
● Regulamentul de aplicare a Legii notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995 (OMJ nr. 2333/C/2013)
● Statutul Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania (Hot. Congresului nr. 10/2014)
● Codul deontologic al notarilor publici din Romania (Hot. Congresului nr. 9/2015)
● Statutul Casei de Asigurari a Notarilor Publici din Romania (Hot. Congresului nr. 11/2014)
● Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului de disciplina din cadrul Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania (Hot. Cons. UNNPR nr. 74/2013)
● Statutul Institutului Notarial Roman (Hot. Cons. UNNPR nr. 128/2015)
● Regulamentul-cadru privind organizarea si functionarea curtilor de arbitraj de pe langa Camerele Notarilor Publici din Romania (Hot. Cons. UNNPR nr. 16/2014)
● Regulamentul privind Serviciul arhiva al Camerei Notarilor Publici (Hot. Cons. UNNPR nr. 73/2013)
● Regulamentul privind metodologia de aplicare a apostilei sau a supralegalizarii de catre Camerele Notarilor Publici pe actele notariale (Hot. Cons. UNNPR nr. 75/2013)
● Regulamentul pentru organizarea si desfasurarea examenului de definitivat si a concursului de admitere in functia de notar public (OMJ nr. 1494/C/2014)
● Regulamentul privind procedura de organizare si desfasurare a examenului sau concursului pentru dobandirea calitatii de notar stagiar (Hot. Cons. UNNPR nr.72/2013)
● OMJ nr. 1903/C/2011 privind conditiile de forma necesare pentru valabilitatea dispozitiilor testamentare privind sumele de bani, valorile sau titlurile de valoare depuse de clientii institutiilor de credit
● Norme metodologice privind organizarea si functionarea Registrului national notarial al regimurilor matrimoniale si procedura de inscriere si consultare a acestuia (OMJ nr. 1786/C/2011)
● Regulamentul privind forma si modul de utilizare a dispozitivelor speciale de marcat, precum si modul de marcare a arborilor sau a unor loturi de arbori (OMMP nr. 1346/2011)
● Normele metodologice privind organizarea si functionarea Registrului national electronic al amprentelor dispozitivelor speciale de marcat – RNEADSM (OMAPP nr. 956/2014)
● Normele metodologice privind organizarea si functionarea Registrului national al donatorilor de organe, tesuturi si celule (OMS/OMJ nr. 1158/3793/2012)
● L. nr. 589/2004 privind regimul juridic al activitatii electronice notariale
● Norme tehnice si metodologice pentru aplicarea Legii nr. 589/2004 privind regimul juridic al activitatii electronice notariale (OMCSI nr. 500/2009)
● L. nr. 183/2006 privind utilizarea codificarii standardizate a setului de caractere in documentele in forma electronica
● L. nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii terorismului
● Regulamentul de aplicare a prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii terorismului (H.G. nr. 594/2008)
● Dec. nr. 2742/2013 privind forma si continutul Raportului de tranzactii suspecte, ale Raportului de tranzactii cu numerar si ale Raportului de transferuri externe
● L. nr. 17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului) (Titlul I. Unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan)
● OMADR/OMDRAP/OMAP/OMC nr. 719/740/M57/2333/2014 :
- Normele metodologice privind exercitarea de catre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale a atributiilor ce ii revin pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului
- Normele metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului in scopul obtinerii avizului specific al Ministerului Apararii Nationale
- Normele metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului, in scopul obtinerii avizului specific al Ministerului Culturii si Identitatii Nationale
● L. nr. 77/2016 privind darea in plata a unor bunuri imobile in vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite
● Codul silvic (extras)
● Noul Cod de procedura civila (extras)
● Metodologia privind citarea, notificarea si comunicarea actelor de procedura in materie notariala (Hot. Cons. UNNPR nr. 76/2013)
● Noul Cod fiscal si Normele metodologice de aplicare (extras)
● Noul Cod de procedura fiscala (extras)
● OMFP/OMJ nr. 1022/2562/2016 privind aprobarea procedurilor de stabilire, plata si rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal si a modelului si continutului unor formulare utilizate in administrarea impozitului pe venit
● Norme privind tarifele de onorarii pentru serviciile prestate de notarii publici (OMJ nr. 46/C/2011)
● OMAI nr. 39/2009 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si unitatile sale subordonate si a taxei de autorizare pentru persoanele care realizeaza lucrari de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei
● Protocolul nr. 3.905/14.949/2013 privind Metodologia de incasare si virare a tarifelor de publicitate imobiliara (ODGANCPI nr. 1009/2013)
● Protocol de colaborare nr. 429.312/1.404/2010 incheiat intre ANCPI si UNNPR privind modul de efectuare a operatiunilor de publicitate imobiliara, in aplicarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, rep., cu modif. si compl. ult. (ODGANCPI nr. 309/2010)
● ODGANCPI nr. 31/2013 pentru aprobarea Actului aditional nr. 3 la Protocolul de colaborare nr. 429.312/1.404/2010 incheiat intre ANCPI si UNNPR privind modul de efectuare a operatiunilor de publicitate imobiliara, in aplicarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, rep., cu modif. si compl. ult., aprobat prin Ordinul directorului general al ANCPI nr. 309/2010
● Protocolul de colaborare privind procedura eliberarii si a platii onorariilor pentru eliberarea certificatelor de mostenitor, a certificatelor de mostenitor suplimentar, a certificatelor de legatar si a certificatelor de vacanta succesorala, in derularea Programului national de cadastru si carte funciara (ODGANCPI nr. 1125/2016)
Te-ar putea interesa și
Loading...
Vă rugăm, așteptați...