Coș de cumpărături

0 prod. - 0,00 RON

Coșul de cumpărături este gol.

Managementul organizațiilor publice – Metode de evaluare a performanțelor serviciilor publice locale

Autor(i) Tincuța Gudană Vrabie, Nicoleta Cristache

ISBN: 978-606-18-1255-4
Număr pagini: 370
Coperta: Necartonată
Tip publicaţie: Carte economică
Cod produs: 9751
Data apariției: 19.12.2022
Format carte: Format B5
Disponibilitate: În stoc
Editura: C.H. Beck
Colecția: Afaceri

Fișiere atașate:
Preț redus: 80,66 RON Preț: 84,90 RON

Reducere: 5%

În stoc

SCURTA DESCRIERE

recomandat-de-specialisti

Despre lucrare

Lucrarea de față realizează o analiză în detaliu a performanțelor serviciilor publice locale, pornind de la sublinierea importanţei acestora pentru întreaga comunitate pe care o deservesc. Actualitatea și oportunitatea temei de cercetare sunt determinate de evoluția vieții comunitare, care în ultimii ani a cunoscut schimbări și adaptări la numeroase noi condiții economice, sociale, politice, de mediu și tehnologice. În acest sens, putem sublinia importanța pe care o au serviciile publice locale pentru beneficiarii acestora, care în cea mai mare parte sunt cetățenii.

Astfel, lucrarea prezintă utilitate în primul rând pentru managerii din administraţia publică locală, oferind numeroase date şi modalităţi prin care performanța serviciilor poate fi măsurată și mai apoi îmbunătățită, dar și rezultatele unor studii și analize deja efectuate cu privire la serviciile locale din Regiunea de Sud-Est a României. În al doilea rând, lucrarea este de un real folos pentru toți funcționarii și practicienii din sfera administraţiei publice, dar și pentru studenții de la școlile și facultățile de profil, interesați de studiul științelor administrative.

Prof.univ.dr. Mirela Ionela Aceleanu (Academia de Studii Economice București), despre lucrare:

Lucrarea „Managementul organizațiilor publice – Metode de evaluare a performanțelor serviciilor publice locale, elaborată de Tincuța Gudană Vrabie și Nicoleta Cristache, este dedicată unei probleme de mare actualitate, care stă la baza dezvoltării economice și sociale și a reducerii disparităților regionale. Performanța serviciilor publice locale este foarte importantă în evoluția socială și economică a unei țări, în asigurarea progresului și a bunăstării. Schimbările sociale, economice, politice, tehnologice și de mediu își pun amprenta asupra furnizării și asigurării serviciilor publice locale, ceea ce impune necesitatea cunoașterii impactului acestor factori asupra performanțelor serviciilor publice locale, pentru a identifica cele mai bune metode de acțiune în vederea îmbunătățirii serviciilor de acest fel.

Lucrarea evidențiază importanța asigurării unui management performant prin rigurozitate managerială, în sensul cunoașterii în detaliu a activităților și a nivelurilor de performanță care se au în vedere pentru serviciile publice locale. Compatibilitatea dintre performanța organizației și comportamentul organizațional trebuie să aibă la bază valorile organizației, iar sistemul de performanță al serviciilor publice locale trebuie să fie orientat către beneficiarii serviciilor publice și să țină cont în permanență de așteptările și nevoile acestora.

Prof.univ.dr. Răzvan Cătălin Dobrea (Academia de Studii Economice București), despre lucrare:

Cartea „Managementul organizațiilor publice – Metode de evaluare a performanțelor serviciilor publice locale este bine ancorată tendințelor și contextului național al domeniului, având în centrul preocupărilor o temă actuală, relevantă și de interes pentru cercetătorii și managerii din administrațiile publice. Abordarea propusă și soluțiile elaborate pentru sectorul public local din   Regiunea de Sud-Est a României oferă și celorlalte servicii publice locale din celelalte regiuni ale României posibilitatea să asigure utilizarea metodelor de evaluare a performanțelor serviciilor publice locale prezentate de autoare. Pe parcursul lucrării, este identificat și analizat conceptul de performanță a serviciilor publice locale, precum și metodele particulare de evaluare a performanțelor serviciilor publice locale. Autoarele punctează faptul că reforma administrației publice trebuie fundamentată și pe opțiunea unui management bazat pe rezultate și performanțe, în vederea obținerii unei mai mari transparențe și diseminări a informațiilor care vor reprezenta suficiente stimulente pentru menținerea unui înalt comportament etic al managerilor.

Prof.univ.dr. Alexandru Căpățînă (Universitatea Dunărea de Jos din Galați), despre lucrare:

Lucrarea constituie un demers de succes, având o reală importanță și valoare științifică prin sinteza evoluției conceptului de performanță a serviciilor publice locale și evaluarea acestora din perspectiva cetățenilor. Contribuția autorilor este evidențiată de identificarea metodelor de evaluare a performanțelor serviciilor publice locale în spațiul administrației publice locale din Regiunea de Sud-Est a României.  Chiar dacă în prezent nu există un model comun de evaluare a performanței serviciilor publice locale ca urmare a atitudinii cetățenilor, metodele prezentate în lucrare pot fi integrate și adaptate fiecărui sector de activitate. Lucrarea este un plus bine-venit pentru literatura de specialitate, dar și un ghid de bune practici pentru sectorul public.

Din cuprins

 • Managementul performanței serviciilor publice
 • Instrumente de evaluare a performanţei serviciilor publice
 • Conceptul de Balanced Scorecard al serviciilor publice
 • Indicatori cheie de performanță (KPIs)
 • Analiza SWOT
 • Benchmarking-ul – instrument al performanţei serviciilor publice
 • Evaluarea performanțelor serviciilor publice locale
 • Evaluarea performanțelor managerilor serviciilor publice locale
 • Evaluarea serviciilor publice locale de către cetățeni
 • Evaluarea performanței serviciilor publice locale prin utilizarea instrumentului Balanced Scorecard

Puncte forte

 • include analiza și interpretarea datelor în cadrul studiului ce a vizat cetățenii ca beneficiari ai serviciilor publice locale din Regiunea de Sud-Est a României
 • prezintă principalele instrumente practice prin care pot fi evaluate serviciile publice locale, în scopul îmbunătățirii lor și asigurării dreptului cetăţenilor la o bună administraţie
 • include principalele noţiuni elementare de administraţie publică ce au relevanţă și aplicabilitate pentru tema abordată de lucrare.

Despre autoare

Tincuța Gudană Vrabie are o experiență  profesională pe peste 20 de ani în administrația publică locală, fiind cadru didactic în cadrul Universității „Dunărea de Jos” Galați pentru disciplinele Management, comunicare și relații publice, Comportamentul consumatorului, Bazele administrației publice și Contencios administrativ. Este formator în cadrul unor proiecte, precum și la Institutului Național de Administrație pentru programe de formare specializată. Participă și prezintă lucrări și articole în cadrul conferințelor naționale/internaționale în domeniul management, are lucrări de specialitate publicate în reviste/baze de date (ISI Proceedings, BDI).

 

Nicoleta Cristache este director al Departamentului Administrarea Afacerilor, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, coordonator al Școlii doctorale și Secretar științific – Centrul de Cercetare STRATEC, prof. univ. dr. Habilitat conducător de doctorat și coordonator de studii postuniversitare în cadrul aceleiași facultăți, cu o vastă experiență și formare în domeniul administrației și managementului public.

Te-ar putea interesa și
Loading...
Vă rugăm, așteptați...