Coș de cumpărături

0 prod. - 0,00 RON

Coșul de cumpărături este gol.

Pachet Drept Comercial

Autor(i) Gheorghe Piperea

ISBN: 978-606-18-0816-8; 978-606-18-0981-3; 978-606-18-0772-7
Număr pagini: 2112
Coperta: Necartonată
Tip publicaţie: Pachet
Cod produs: 8154
Data apariției: 17.06.2020
Format carte: Format X4
Disponibilitate: În curând
Editura: C.H. Beck
Colecția: Pachete C.H. Beck
Preț redus: 672,30 RON Preț: 747,00 RON

Reducere: 10%

Disponibil pentru pre-comandă

Pachetul conține:

1. Contracte și obligații comerciale

Raporturile juridice de drept comercial au un specific aparte, care le fac imposibil de înglobat în dreptul civil. Presupun continuitate, întrucât comerțul presupune continuitate. Metoda dreptului civil, care analizează raportul juridic în mod individual și insularizat, este improprie faptului economic, care se relevă ca un complex de acte juridice, fapte juridice sau operațiuni materiale ale comerciantului. Raporturile juridice de drept comercial presupun, de asemenea, echilibru, atât la nivelul intrinsec al sursei lor (contract, act juridic unilateral sau fapt juridic), cât și, mai ales, la nivelul portofoliului de creanțe și de datorii corespondente, comerciantul fiind nu numai participant frecvent la grupuri de contractanți sau la grupuri de entități care acționează coordonat, ci și element al unei structuri de tip matriceal care reunește și pune în relație de interdependență toți actorii pieței relevante pe care activează.
De aceea, lucrarea analizează vânzarea cu plata în rate, vânzarea on-line, vânzarea unei afaceri, contractul de furnizare, cesiunea unui portofoliu de creanțe, antrepriza de construcții, închirierea de active comerciale, comisionul, expediția, agenția, depozitul bancar sau facilitatea de credit etc., dar și contractul de report, contractul de cont curent, administrarea bunurilor altora etc., având în vedere contextul și specificul lor în activitățile de comerț, nu trăsăturile lor civile.
Pe aceeași linie de argumentație sunt privite alte instituții juridice, precum răspunderea juridică sau dinamica și stingerea obligațiilor comerciale, decelându-se cu acuratețe diferențele față de dreptul civil și profilul raporturilor comerciale, dominate de cu totul alte imperative. Dreptul comercial trebuie să se adapteze permanent, din mișcare, evoluțiilor economice, sociologice și, mai ales, celor care privesc psihologia individuală sau de grup a celor care fac achiziții comerciale. Contractele consumatorilor au devenit iraționale (emoționale) sau oligo-raționale, iar Codului civil, un cod care pune la baza deciziei de a contracta libertatea și rațiunea, îi este complet străină această realitate a lumii în care trăim.

Din cuprins

 • conceptul și izvoarele obligațiilor comerciale 
 • conceptul contractului sinalagmatic și pilonii construcției contractuale 
 • formarea contractului comercial sinalagmatic
 • echilibrul contractual
 • opozabilitatea contractelor comerciale
 • vânzarea și celelalte contracte comerciale
 • răspunderea civilă delictuală a comerciantului
 • dinamica și stingerea obligațiilor comerciale
 • procedura insolvenței persoanelor fizice

2. Drept comercial român. Teoria generală, întreprinderea şi insolvenţa

Etimologic, comerţul este înţeles ca schimb de valori economice, reciproc avantajos. Din punctul de vedere al teoriei economice, comerţul înseamnă circulaţia mărfurilor şi a serviciilor de la producător (industrie, agricultură, IT) la consumatorul final. În schimb, din punctul de vedere al teoriei generale a dreptului, conotaţia cuvântului „comerţ” acoperă toate relaţiile sociale generate de extracţia, recoltarea, fabricarea şi circulaţia materiilor prime şi a materialelor, producţia de mărfuri şi prestarea de servicii, valorificarea „resurselor” umane în aceste procese, circulaţia mărfurilor şi a serviciilor către consumatorul final, crearea, stocarea şi exploatarea informaţiilor, inclusiv a bazelor de date (IT) şi, mai ales, intermedierea în toate aceste procese. Pe scurt, din punct de vedere juridic, comerţul înseamnă întregul itinerariu al mărfurilor de la producător la consumator.

Comerţul, indiferent de accepţiunea care i se dă, este esenţial pentru societate. Fără comerţ, care înseamnă încredere reciprocă între cei care participă la schimbul economic, cooperarea între oameni nu ar fi posibilă, iar fără cooperare, lumea în sine, umanitatea, aşa cum o cunoaştem, nu ar mai putea exista.

Dreptul comercial înseamnă totalitatea raporturilor juridice dintre comercianţi şi a obligaţiilor rezultate din exerciţiul comerţului. Având în vedere importanţa comerţului pentru societate, dreptul comercial se impune ca reglementare într un stat democratic. 

Din cuprins

 • caracteristicile esenţiale ale faptului economic şi principiile fundamentale ale dreptului comercial
 • comerciantul persoană fizică
 • comerciantul persoană juridică
 • entităţile colective fără personalitate juridică care organizează întreprinderi şi entităţile asimilate comercianţilor
 • întreprinderile publice
 • caracteristicile definitorii ale societăţii comerciale
 • constituirea societăţii comerciale
 • funcţionarea societăţilor comerciale
 • drepturile şi obligațiile aferente calităţii de asociat
 • dizolvarea şi lichidarea societăţilor comerciale
 • principiile fundamentale ale procedurii insolvenței
 • creanţele în procedura insolvenței
 • efectele deschiderii procedurii insolvenței
 • reorganizarea judiciară
 • închiderea procedurii insolvenței

3. Protecția consumatorilor în contractele comerciale

Jurisprudența de după 2010 a instanțelor este abundentă în domeniu, lipsind un reper teoretic fundamental. Lucrarea pune ordine într-un domeniu haotic al dreptului, unde stabilitatea contractului are o valoare mitologică în raport de instabilitatea legislativă și impredictibilitatea actului de justiție. 
Materia este ordonată în funcție de evoluțiile legislative și jurisprudențiale recente, care au pus accentul pe informarea consumatorilor și protecția consimțământului lor contra practicilor incorecte ale comercianților. Sunt integrate soluțiile CJUE în domeniu, atât ca repere jurisprudențiale, cât și ca interpretări obligatorii sau hotărâri direct aplicabile în dreptul intern. În plus, materia de drept este încadrată în trendul teoriilor economice și psihologice recente care explică poziția consumatorilor în contractele comerciale ca furnizori de creștere economică prin creșterea consumului, dar și ca potențiali declanșatori ai crizelor de lichidități ale comercianților în care și-au pierdut încrederea sau ai erodării valorii unor branduri comerciale care nu își mai respectă faima și nu mai merită fidelitatea clienților.

Viziunea autorului

Manualul încearcă să pună ordine într-un domeniu haotic al dreptului, unde stabilitatea contractului are o valoare mitologică în raport de instabilitatea legislativă și impredictibilitatea actului de justiție. Este un domeniu al dreptului perceput cu ostilitate de comercianți și avocații acestora, precum și de unele autorități ale Statului român, dar care, de fapt, este un set de reguli auto-protective și de măsuri sanitare pe care comercianții, mari sau mici, le pot pune în practică pentru a-și asigura propria supraviețuire (în interesul stakeholder-ilor lor) și credibilitatea comerțului, ca distribuitor și creator de bogății circulante, și ca mijloc de evitare a anomiei și anarhiei consecutive epuizării resurselor și crizelor de supra-producție.

Din cuprins

 • obligația de informare, avertizare și consiliere a consumatorilor
 • practicile incorecte ale comercianților
 • răspunderea pentru produse
 • clauzele abuzive în contractele comerciale
 • procesele colective, medierea și mijloacele de disuasiune în domeniul protecției consumatorilor
Te-ar putea interesa și
Loading...
Vă rugăm, așteptați...