Coș de cumpărături

0 prod. - 0,00 RON

Coșul de cumpărături este gol.

Procedura de judecată în Dreptul canonic și Dreptul civil. Aspecte comparative

Autor(i) Cosmin Santi

ISBN: 978-606-18-1256-1
Număr pagini: 436
Coperta: Necartonată
Tip publicaţie: Carte universitară
Cod produs: 9764
Data apariției: 21.02.2023
Format carte: Format X4
Disponibilitate: În stoc
Editura: C.H. Beck

Fișiere atașate:
Preț redus: 84,15 RON Preț: 99,00 RON

Reducere: 15%

În stoc

Despre lucrare

 

„Într-o lume globalizată, mai ales din punct de vedere economic, dar şi cu tendinţe politice, culturale și educaționale tot mai evidente în acest sens, afirmarea identităţii juridice reprezintă un factor major al manifestării identităţii naţionale, al realizării unităţii în diversitate, răspunzând necesităţii valorificării tradiţiilor şi adaptării continue la noile realităţi, în condiţiile respectului reciproc al indivizilor, naţiunilor şi statelor. Nevoia de cultură juridică azi nu se naște numai din naturala curiozitate umană ori setea de cunoștințe enciclopedice ci, din ce în ce mai mult, e reclamată de condiția complexă a omului postmodern deopotrivă ancorat în istoria comunității de apartenență și participant la lumea globală, pe calea internetului și a aspirațiilor individuale. Apoi pentru că ea reprezintă o parte inseparabilă, inconfundabilă și indispensabilă a patrimoniului spiritual național, formată de-a lungul secolelor în și prin limba română.

Lucrarea de față este rezultatul unui demers de pregătire doctorală și răspunde unei nevoi de a acoperi o lacună importantă a doctrinei actuale, cea a studiului interdependențelor, deosebirilor și convergențelor dintre dreptul canonic și dreptul civil, în general, și în plan procedural, în special, în efortul comun de adaptare la noile date ale realității sociale și influențării benefice și modelării comportamentului uman în raport cu valorile complexe ale contemporaneității. Experiențele majore ale crizei sanitare pandemice, cu valoare de avertisment și pregătitoare pentru cele pe cale a se produce, ne arată că influența și orientarea corespunzătoare a comportamentului uman, convergența normelor pertinente și soliditatea valorilor acceptate și promovate social și individual, rămân determinate în formularea răspunsului socio-uman cuvenit și care, la rându-i, contribuie major la reziliența și durabilitatea societății, dezvoltarea și respectarea drepturilor umane fundamentale”.

 

Prof. univ. dr. Mircea DUȚU

Directorul Institutului de Cercetări Juridice

„Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române

 

Din cuprins

 • Dreptul Canonic în cadrul sistemului general de Drept
 • Știința dreptului civil și dreptul științei canonice. Drept sacru și drept profan
 • Originea, natura și materia dreptului canonic
 • Necesitatea dreptului canonic și normele sale juridico-morale
 • Principiile fundamentale generale ale Dreptului canonic și ale Dreptului civil
 • Principiile sau drepturile fundamentale ale procesului civil și ale procesului bisericesc. Cadrul general al procedurii de judecată
 • Relația dintre principiile dreptului procesual canonic și cel civil
 • Acțiunea civilă și acțiunea eclezială
 • Instanța de judecată civilă și bisericească. Aspecte comparative
 • Instituția judecătorului în dreptul civil și dreptul canonic
 • Actele de procedură în ambele sisteme juridice
 • Căile de atac în procesul bisericesc și procesul civil
 • Concluzii și propuneri de lege ferenda

Puncte forte

 • prima parte a lucrării, eminamente teoretică, propune analiza la nivel teoretico-conceptual a locului și importanței dreptului canonic în cadrul sistemului general de drept, reliefând contrastul dintre dreptul sacru și dreptul profan și dezvoltând aspecte doctrinare specifice dreptului canonic, precum originea, natura și materia acestuia, necesitatea și normele sale juridico-morale, rolul izvoarelor și al instituțiilor juridice în dezvoltarea conștiinței și tradiției canonice.
 • principiile fundamentale generale ale dreptului canonic și ale dreptului civil, subiect care face parte din domeniul teoriei generale a dreptului, sunt prezentate într-o sinteză bine articulată, consistentă și necesară cu privire la principiile fundamentale generale ale dreptului canonic ortodox și ale dreptului civil (laic), la final arătându-se importanţa teoretică a principiilor juridico-canonice, care rezidă în aportul lor la opera de creare a dreptului.
 • partea a doua a cărții (partea practică) este cea mai novatoare, deoarece constituie forma aplicată a dreptului canonic și civil, prin comentariul pe articole și teze din Codul de procedură civilă și Regulamentul autorităților canonice disciplinare și al instanțelor de judecată ale Bisericii Ortodoxe Române, privite comparativ. Această parte are un accentuat caracter prospectiv, autorul preocupându-se de dinamica și evoluția sistemului procedural românesc și comunitar, prin explicarea și analiza instituțiilor juridice și canonice în materie judecătorească, subliniind opiniile actuale ale marilor profesori români de procedură civilă, dar și francezi, și identifică o serie de asemănări și deosebiri între dreptul procedural statal și dreptul procedural bisericesc. Sunt prezentate analitic și sintetic principiile procedurale civile și canonice, fiind de apreciat modul în care autorul argumentează existența și uzitarea principiilor moderne ale dreptului procedural civil românesc în procesele ecleziale, cu nuanțele juridice specifice dreptului canonic.
 • Ca primă abordare de anvergură a procedurii bisericești comparativ cu cea a dreptului laic („civilă”), lucrarea este deopotrivă utilă atât pentru teoreticienii și practicienii dreptului civil, cât și pentru profesorii de drept canonic, dar și pentru cei ce activează în Consistoriile bisericești, fiind, totodată, și un manual de studiu adresat studenților din învățământul teologic și juridic. 

Despre autor

Cosmin Santi este lector universitar, titular al catedrei de „Drept canonic ortodox, legislație și administrație bisericească” din cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă și Științele Educației, Universitatea „Valahia” din Târgoviște; este preot, judecător bisericesc în cadrul Consistoriului Mitropoliei Munteniei și Dobrogei, Patriarhia Română, doctor în teologie, doctor în drept, membru în diverse societăți, comisii și asociații profesionale și autor a numeroase publicații din țară și din străinătate.

Te-ar putea interesa și
Loading...
Vă rugăm, așteptați...