Coș de cumpărături

0 prod. - 0,00 RON

Coșul de cumpărături este gol.

Revista romana de jurisprudenta nr. 3/2011

Autor(i) Gheorghe Buta

ISBN: 1844645001103
Număr pagini: 250
Cod produs: 5708
Data apariției: 12.09.2011
Disponibilitate: La comandă
Editura: Universul Juridic
Colecția: Periodice

Fișiere atașate:
Preț redus: 36,00 RON Preț: 40,00 RON

Reducere: 10%

Disponibil la comandă, în funcție de stocul furnizorului

SCURTA DESCRIERE

Ca și numerele de până acum, și numărul 3 al "Revistei romane de jurisprudenta" se bucură de colaborarea unor doctrinari reputați, cum sunt profesorii universitari Ion Deleanu, Ion Traian Ștefănescu, Brândușa Ștefănescu, care, împreună cu practicieni consacrați, dar și "debutanți", dau revistei nivelul științific și de utilitate dorit de orice avocat, magistrat sau alt practician al dreptului.

Acest număr se deschide cu editorialul semnat de dl Nicolae Turcu, președintele Secției de drept privat a Consiliului Legislativ, intitulat "Soluții noi consacrate de noul Cod civil în materia obligațiilor", care, așa cum reiese și din titlu, evidențiază, uneori critic, câteva dintre cele peste 100 de schimbări aduse de Cartea a V-a a noului Cod civil în reglementarea obligațiilor civile. După o apreciere critică a structurii Cărții a V-a, evidențiindu-se lipsa unui criteriu de sistem și de selecție a contractelor reținute și al ordonării lor în cod, se examinează soluțiile noi privind răspunderea civilă - inclusiv impreviziunea -, precum și unele aspecte privitoare la formarea contractului și regimul ofertei.

în prima parte a revistei, destinată Jurisprudenței, sunt prezentate separat, pe materii, hotărâri judecătorești interesante privind probleme noi sau controversate, dintre care multe sunt însoțite de comentarii, aprobative sau critice, de natură să contribuie la mai buna înțelegere și clarificare a problemelor abordate. în acest sens, semnalăm:

-    O hotărâre privind o problemă mai rară, dar deosebit de interesantă, care vizează admisibilitatea căii de atac a revizuirii într-o procedură necontencioasă, exercitată de o persoană care nu a fost parte, însoțită de comentarii aprobative realizate de prof. univ. dr. Ion Deleanu și de judecător dr. Ion Popa;

-    Comentariul critic al dnei judecător dr. Evelina Oprina la hotărârea prin care s-a respins excepția tardivității contestației în anulare invocată pentru faptul că aceasta nu a fost motivată în termenul legal și comentariile realizate de judecător dr. Mihaela Cristina Mocanu și de asist. univ. drd. Paul George Buta la hotărâri privind autoritatea de lucru judecat în cererea de reexaminare a taxei  de timbru și, respectiv, folosirea de practici comerciale incorecte;

-    în materie comercială semnalăm comentariile realizate de prof. univ. dr. Brândușa Ștefănescu, judecător Mihaela Sărăcuț și de avocat Dan Ciobanu la hotărâri care privesc  prorogarea de competență într-un contract internațional de reasigurare maritimă, contestația în anulare în procedura insolvenței și, respectiv, prezumția de valabilitate doar față de terți a unei hotărâri AGA a cărei nulitate se cere constatată;

-    în materia contenciosului administrativ remarcăm nota critică realizată de dna judecător Gabriela Bogasiu la o hotărâre privind daunele cominatorii solicitate în cadrul litigiului având ca obiect furnizarea informațiilor de interes public, comentariul aprobativ al dlui avocat Alexandru Dugneanu la hotărârea privind lipsa distincției între nulitatea absolută și nulitatea relativă a unui act administrativ, cu consecințe asupra prescripției, cât și comentariul avocatului dr. Mircea Ursuța privind disjungerea unui capăt de cerere prin care se solicită anularea unui act administrativ identic cu cel care face obiectul cauzei, emis ulterior suspendării actului inițial;

-    în materia dreptului muncii evidențiem comentariile realizate de prof. univ. dr. Magda Volonciu și de judecător dr. Gabriela Cristina Frențiu la hotărâri privind încadrarea unei activități în grupa de muncă și desfacerea disciplinară a contractului de muncă (condiții de formă, daune morale, luarea la cunoștință a faptei, notificarea mandatului persoanei care a dispus concedierea ș.a.);

-    în materie penală semnalăm hotărârile privind mandatul european de arestare (predare amânată, motiv opțional de refuz al executării), încadrarea faptei în omor calificat ori loviri sau vătămări cauzatoare de moarte, încetarea procesului penal (concurs între mai multe cazuri de încetare), soluționarea laturii civile (dreptul părții civile de a fi dezdăunată conform legislației europene) și lipsa prezentării materialului de urmărire penală ca motiv de restituire a cauzei la procuror (acesta din urmă cu comentariul critic al procurorului Teodor Manea și cel aprobativ al judecătorului Ioan Gârbuleț).

Rubrica de "Recursuri în interesul legii" aduce la cunoștința celor interesați nu numai deciziile publicate în Monitorul Oficial în intervalul de timp de la numărul anterior, ci chiar minutele deciziilor de recurs în interesul legii la un moment cât mai apropiat de adoptarea acestora, precum și motivările unor decizii care încă nu au fost publicate în Monitorul Oficial.

Rubrica devenită permanentă și dedicată Jurisprudenței Curții Constituționale cuprinde unele decizii care interesează în mod direct practicienii dreptului, comentate de lector univ. George Gârleșteanu, drd. Dragoș Alexandru Efrim și drd. Ciprian Ionuț Cioroianu.

Secțiunea dedicată Jurisprudenței Curții de Justiție a Uniunii Europene conține prezentarea Hotărârii CJUE (Marea Comună) în cauza C-61/08 din 24 mai 2011 privind libertatea de stabilire a cetățenilor statelor membre, respectiv impunerea condiției cetățeniei elene pentru accesul la profesia de notar public în Grecia, prezentare însoțită de comentariul realizat de dl avocat Cristian Paziuc.

Rubrica "Dezbateri RRDJ" conține aprecieri doctrinare, cu aplicare practică imediată, asupra unor probleme de drept actuale, întâlnite frecvent în practica instanțelor. în acest sens, remarcăm:

- Prof. univ. dr. Ion Traian Ștefănescu, Reglementarea conflictelor colective de muncă în lumina Legii nr. 62/2011 a dialogului social;
- Judecător Andreia Constanda, Unele considerații relative la valoarea obiectului cererii în reglementarea actuală și în contextul noului Cod de procedură civilă;
- Judecător Nela Petrișor, Modul de calcul al despăgubirilor datorate unei societăți comerciale privatizate urmare a restituirii unui imobil foștilor proprietari;

- Judecător Ioan Gârbuleț, Recunoașterea vinovăției în procesul penal român;
- Prof. univ. dr. Nicu Jidovu, Aspecte teoretice și practice privind infracțiunea de mărturie mincinoasă;

- Ioana Burduf, dr. Viviana Onaca, Regulamentul (CE) nr. 4/2009 al Consiliului din 18 decembrie 2008 privind competența, legea aplicabilă, recunoașterea și executarea hotărârilor și cooperarea în materie de obligații de întreținere, Protocolul de la Haga din 23 noiembrie 2007 privind legea aplicabilă obligațiilor de întreținere și Convenția de la 23 noiembrie 2007 privind obținerea pensiei de întreținere în străinătate pentru copii și alți membri ai familiei.

 

Te-ar putea interesa și
Loading...
Vă rugăm, așteptați...