Coș de cumpărături

0 prod. - 0,00 RON

Coșul de cumpărături este gol.

Revista romana de jurisprudenta nr. 5/2011

ISBN: 1.84E+12
Număr pagini: 206
Cod produs: 5887
Data apariției: 14.12.2011
Disponibilitate: Indisponibil
Editura: Universul Juridic
Colecția: Periodice
Preț redus: 36,00 RON Preț: 40,00 RON

Reducere: 10%

Disponibil la comandă, în funcție de stocul furnizorului

SCURTA DESCRIERE

Numărul 5 al revistei debutează cu un editorial, semnat, de această dată, de dl prof. univ. dr. Mircea Duțu și intitulat "Noul Cod civil: etapă importantă în dezvoltarea dreptului privat român". Editorialul vizează un subiect de actualitate și de interes major: noul Cod civil, recent intrat în vigoare. Apelând la o abordare concisă, dar pe mai multe planuri, dl prof. univ. dr. Mircea Duțu reușește să trateze aspectele esențiale ale acestui subiect: istoricul acestei noi reglementări, procesul propriu-zis de codificare și coordonatele acestuia, necesitatea acestei reglementări, soarta Codului comercial în acest context, inovațiile, calitățile și defectele noului Cod.

Prima parte a revistei, alocată Jurisprudenței, prezintă, într-o modalitate structurată, pe materii, hotărâri judecătorești interesante privind probleme noi sau controversate, dintre care multe sunt însoțite de comentarii, aprobative sau critice, de natură să contribuie la elucidarea problemelor tratate. în acest sens, semnalăm:
- în primul rând, în cadrul rubricii de drept civil și drept procesual civil, o decizie pe tema necercetării fondului cauzei de către instanța de fond, această decizie beneficiind, în premieră pentru revistă, de 3 comentarii, cel al dlui judecător Viorel Terzea, cel al dnei judecător Aurelia Rusu și cel al dlui prof. univ. dr. Ion Deleanu, comentarii care tratează problema în discuție din unghiuri diferite;
- în materie civilă, comentariul amplu elaborat de dna judecător dr. Gabriela Cristina Frențiu la o hotărâre privind abuzul de drept și exercitarea cu rea-credință a drepturilor procesuale;
- de asemenea în materie civilă, veți regăsi în paginile revistei comentariul critic semnat de dna judecător drd. Mihaela Cristina Mocanu, ce însoțește o hotărâre care tratează problema perimării executării silite realizată prin poprire;
- în materie comercială semnalăm comentariul amplu realizat de dl avocat Cristian Mareș la o decizie a înaltei Curți de Casație și Justiție, care abordează subiectul acțiunii în anularea hotărârii arbitrale;
- în materia contenciosului administrativ remarcăm comentariul aprobativ realizat de dna judecător dr. Andreea Tabacu și de dna judecător Gabriela Chiorniță la o hotărâre pronunțată de Curtea de Apel Pitești în soluționarea problemei de drept a antrenării răspunderii funcționarului public pentru pagubele cauzate persoanelor dintr-un raport juridic de drept fiscal;
- în materia dreptului muncii evidențiem comentariul explicativ realizat de dna prof. univ. dr. Raluca Dimitriu la o decizie a Curții de Apel București pronunțată în soluționarea problemei de drept a demisiei fără preaviz;
- în cadrul rubricii de drept penal și de drept procesual penal, capul de afiș este ținut de comentariul realizat de dl jud. Ioan Gârbuleț, pe seama unei decizii în care axul soluționării speței îl constituie corecta înțelegere a termenului de loc public (scara blocului) de natură a califica sau nu infracțiunea de omor; de asemenea, tot în această rubrică veți regăsi comentariul critic al dlui procuror Teodor Manea la o decizie prin care s-a soluționat o speță referitoare la arestarea preventivă și condițiile în care poate fi dispusă prelungirea acesteia, în raport de faptul că există incertitudine asupra stării de minoritate a inculpatei, determinată de neînregistrarea nașterii acesteia.

Rubrica de Recursuri în interesul legii, foarte consistentă în acest număr al revistei, aduce la cunoștința celor interesați nu numai deciziile publicate în Monitorul Oficial în intervalul de timp de la numărul anterior, ci chiar minutele deciziilor de recurs în interesul legii la un moment cât mai apropiat de adoptarea acestora (19 septembrie 2011), precum și motivările unor decizii care încă nu au fost publicate în Monitorul Oficial.

Rubrica dedicată Jurisprudenței Curții Constituționale cuprinde decizii ale instanței de contencios constituțional care interesează în mod direct practicienii dreptului, comentate de drd. Elena Cîncea și drd. Gabriela Zanfir și care se referă la cumularea pensiei cu salariul de către angajații din sistemul bugetar și la răspunderea statului pentru oblligațiile organelor și celorlalte instituții de stat și principiul îmbogățirii fără justă cauză atunci când este aplicat în litigii în materia măsurilor reparatorii pentru imobilele preluate abuziv.

în rubrica alocată Jurisprudenței Curții de Justiție a Uniunii Europene veți putea regăsi o decizie a CJUE foarte interesantă, din luna septembrie a acestui an, tratând problema mărcilor comunitare și beneficiind de un amplu comentariu realizat de dl avocat Bogdan Popescu.

Rubrica Dezbateri RRDJ conține aprecieri doctrinare, cu aplicare practică imediată, asupra unor probleme întâlnite frecvent în jurisprudența instanțelor sau a unor probleme de drept actuale, generate de textele noilor Coduri. în acest sens, enumerăm următoarele articole, al căror conținut este evocat sugestiv de chiar titlul lor:
- Judecător Mihaela Laura Radu, Participanții la procedura ocrotirii persoanei fizice prin tutelă în reglementarea noului Cod civil;
- Avocat Liviu-Alexandru Viorel și avocat Avram-Alexandru Oană, Fizionomia preluării datoriei în noul Cod civil;
- Judecător dr. Lucia Uță, Unele aspecte privind interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 294 din Codul muncii referitoare la salariații cu funcții de conducere;
- Conf. univ. dr. Lucian Săuleanu, Asist. univ. dr. Lavinia Smarandache, Practică judiciară în materia garanțiilor autonome;
- Prof. univ. dr. Nicu Jidovu, Judecător dr. Emilia Mădulărescu, Considerații privind aplicarea legii penale în timp;
- Dr. Viviana Onaca, Ioana Burduf, Regulamentul (CE) nr. 4/2009 al Consiliului din 18 decembrie 2008 privind competența, legea aplicabilă, recunoașterea și executarea hotărârilor și cooperarea în materie de obligații de întreținere, Protocolul de la Haga din 23 noiembrie 2007 privind legea aplicabilă obligațiilor de întreținere și Convenția de la 23 noiembrie 2007 privind obținerea pensiei de întreținere în străinătate pentru copii și alți membri ai familiei (partea a III-a).

 

Te-ar putea interesa și
Loading...
Vă rugăm, așteptați...