Coș de cumpărături

0 prod. - 0,00 RON

Coșul de cumpărături este gol.

Şerban-Alexandru Stănescu

Conf. univ. dr., avocat

Șerban-Alexandru Stănescu

Studii: Postdoctorat în cadrul proiectului de cercetare „Parteneriatul universitar în cercetare – un pas înainte spre o şcoală postdoctorală a viitorului", proiect strategic ID 61968 (2009) cofinanţat din Fondul Social European (FSE), Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 (POS DRU) – contractul POSDRU/89/1.5/S/61968; Tema de cercetare postdoctorală: ”Regimul juridic al răspunderii civile pentru daune cauzate prin poluare în context internaţional: repere pentru configurarea unei răspunderi obiective a poluatorului”, Universitatea din Bucureşti - Facultatea de Drept, Bucureşti (2010 - 2013)/ Diplomă de doctor - Titlul tezei de doctorat: "Regimul juridic al protecţiei mediului marin împotriva poluării cu hidrocarburi", Universitatea din Bucureşti - Facultatea de Drept, Bucureşti (2005-2009) / Diplomă de licenţă - Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Ştiinţe politice – secţia în limba franceză, Bucureşti (2000 - 2004)/ Diplomă de licenţă - Titlul lucrării de licenţă: "Poluarea radioactivă şi protecţia împotriva radiaţiilor în dreptul intern şi internaţional", Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Drept, Bucureşti (1997 - 2001) / Certificat de absolvire, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Departamentul pentru pregătirea personalului didactic, Bucureşti(1997 - 2001)

Activitate: Conferenţiar universitar (2018 - prezent) (anterior lector universitar (2012), asistent universitar (2006), preparator universitar (2002)), Universitatea din Bucureşti - Facultatea de Drept; Arbitru - soluţionare litigii civile, Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României (2015 - prezent); Avocat colaborator SCA Piperea și Asociații (2010 - prezent); Avocat titular Stănescu Şerban-Alexandru - Cabinet de avocat (2004-prezent); avocat colaborator (stagiar, definitiv) Bucur I. Cleopatra - Cabinet de avocat (2002-2004); colaborator permanent al Revistei Curierul Judiciar şi al Bibliotecii juridice on-line www.legalis.ro (2008-2010)

Lucrări / Cărți publicate

Teza de doctorat

 “Regimul juridic al protecţiei mediului marin împotriva poluării cu hidrocarburi”, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Drept – Şcoala doctorală, coordonator ştiinţific Prof. univ. dr. Daniela Marinescu, 402 pag., susţinută public la 20 martie 2009.

Cărţi şi capitole din cărţi

 1. Contractul de transport internaţional de mărfuri (coautor), Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2007, 239 pag.
 2. Contractul de transport de mărfuri în trafic intern şi internaţional. Practică judiciară (coautor), Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2008, 267 pag.
 3. Dreptul comerţului internaţional. Tratat. Partea specială, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2008, 531 pag. (contribuţia mea la elaborarea lucrării: 185 pag. în coautorat) – lucrare premiată de Academia Română (Premiul „Nicolae Titulescu”, 2010).
 4. Drept internaţional privat. Practică judiciară, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2008, 303 pag. – lucrare recenzată în Revue critique de droit international privé, Dalloz, No 2-2009, p. 424.
 5. Protecţia mediului marin împotriva poluării cu hidrocarburi: prevenirea, limitarea efectelor, angajarea răspunderii, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2010, 434 pag.
 1. Cooperarea judiciară în materie civilă şi comercială: jurisprudenţa C.J.U.E. privind competenţa, recunoaşterea şi executarea hotărârilor, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2011, 310 pag.
 2. Noul Cod civil. Comentariu pe articole (coautor), Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2012 , pag. 1967-2015, 2064-2104 – lucrare premiată de Uniunea Juriştilor din România (Premiul „Mihail Eliescu”, 2012).
 3. Regimul juridic al răspunderii civile pentru daune cauzate prin poluare în context internaţional: repere pentru configurarea unei răspunderi obiective a poluatorului, Ed. Universul Juridic, București, 2013, 227 pag.
 4. Cooperarea judiciară în materie civilă (legislaţie; ediţie îngrijită), Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2014, 624 pag.
 5. Noul Cod civil. Comentariu pe articole, Ed. a II-a (coautor), Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2014 , pag. 2106-2153, 2205-2245.
 6. Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 adnotat cu explicaţii şi jurisprudenţa CJUE, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2015, 374 pag.
 7. Noul Cod de procedură civilă comentat şi adnotat. Vol 2: art. 527-1134 (coautor), Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2016, pag. 1643-1781, lucrare premiată de:

-          Revista Română de Drept Privat (premiul „Traian Ionaşcu” pentru cea mai bună carte a anului 2016 pe teme de drept privat)

-          Uniunea Juriştilor din România (Premiul „Mihail Eliescu”, 2016)

 1. `Romania`. In International Encyclopaedia of Laws: Private International Law – suppl 50 (coautor), Ed. Kluwer Law International, 2016, 273 pag.
 2. Legislaţie privind raporturile de drept internaţional privat: îndrumar practic (legislaţie; ediţie îngrijită), Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2017, 709 pag.
 3. Dreptul comerţului internaţional. Tratat. Partea specială, Ed. a II-a, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2017, 465 pag. (contribuţia mea la elaborarea lucrării: 167 pag. în coautorat), lucrare premiată de Uniunea Juriştilor din România (Premiul „I. L. Georgescu”, 2017)
 4. Procesul civil internaţional, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2017, 260 pag.
 5. Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 adnotat cu explicaţii şi jurisprudenţa CJUE, ediţia a II-a, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2020, 408 pag.
 6. Proceduri de arbitraj. Arbitraj intern. Arbitraj internațional, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2021, cca. 208 pag.
 7. Codul civil. Comentariu pe articole, Ediția a treia, Ed. C.H. Beck, București, 2021, p. 2314-2365, 2417-2457 (coautor).
 8. Legislația privind raporturile de drept internațional privat. Îndrumar practic (ediția a II-a), Ed. Hamangiu, București, 2022, 664 p.

Publicațiile acestui autor

Preț redus: 123,50 RON Preț: 130,00 RON

Reducere: 5%

Disponibil la comandă, în funcție de stocul furnizorului

Loading...
Vă rugăm, așteptați...
x