Coș de cumpărături

0 prod. - 0,00 RON

Coșul de cumpărături este gol.

Tincuța Gudană Vrabie

Prof. univ.

Tincuța GUdană Vrabie

Studii

Absolventă a Universității „Dunărea de Jos” Galați, Facultatea de Științe Economice și Administrative (licențiată în științe administrative) și Facultatea de Științe Juridice, Sociale și Politice (licențiată în științe juridice), are o vastă pregătire postuniversitară/masterat în domeniul administrației de conducere (guvernare modernă și dezvoltare locală, management şi gestiunea calităţii, management financiar public și privat, politici europene şi managementul ordinii publice şi siguranţei persoanei, drepturile omului în instituțiile de ordine publică), precum și diferite cursuri de formare și perfecționare profesională.

În anul 2021, obține titlul de doctor în management la Universitatea „Dunărea de Jos” Galați, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, Școala Doctorală de Științe Socio-Umane (2018-2021), având tema tezei de doctorat „Contribuții la dezvoltarea metodelor de evaluare a performanțelor serviciilor publice locale”.

Activitate

Are o experiență profesională pe peste 20 de ani în administrația publică locală, fiind cadru didactic în cadrul Universității „Dunărea de Jos” Galați pentru disciplinele Management, comunicare și relații publice, Comportamentul consumatorului, Bazele administrației publice și Contencios administrativ.

Este formator în cadrul unor proiecte, precum și la Institutului Național de Administrație pentru programe de formare specializată. Participă și prezintă lucrări și articole în cadrul conferințelor naționale și internaționale în domeniul management, are lucrări de specialitate publicate în reviste/baze de date (ISI Proceedings, BDI).

Publicațiile acestui autor

Loading...
Vă rugăm, așteptați...
x