Coș de cumpărături

0 prod. - 0,00 RON

Coșul de cumpărături este gol.

Tratat de drept civil. Obligaţiile. Volumul II. Responsabilitatea civilă extracontractuală. Faptul juridic

Autor(i) Ioan Adam

ISBN: 978-606-18-1050-5
Număr pagini: 960
Coperta: Cartonată
Tip publicaţie: Tratat
Cod produs: 8229
Cod UJMag: 12948
Data apariției: 26.01.2021
Format carte: Format X4
Disponibilitate: În stoc
Editura: C.H. Beck
Colecția: Tratat

Fișiere atașate:
Preț redus: 265,05 RON Preț: 279,00 RON

Reducere: 5%

În stoc

SCURTA DESCRIERE

Analiză de profunzime a regimului juridic al faptului juridic ca izvor de obligaţii

Despre lucrare

Lucrarea se înfățișează ca un demers, un examen critic, o analiză de profunzime într-o multitudine de faţete ale complexităţii problematicii ce vizează regimul juridic al faptului juridic ca izvor de obligaţii, fiind analizate elementele novatoare, progresiste, generatoare a unui impact asupra viitoarelor soluții jurisprudențiale, urmărindu-se oferirea unei noi perspective asupra acestei răspunderi, punând în centrul atenției victima prejudiciului, identificarea fundamentelor de natură să faciliteze protecția juridică cât mai eficientă a acesteia, prin asigurarea unei reparații integrale a prejudiciului, deci redimensionarea funcției reparatorii a acestui gen de răspundere, pornind desigur de la valorile juridice tradiționale.

Analiza făcută poartă şi o ușoară nostalgie a vechii reglementări, însă având în vedere că pe valorile perene ale acelei reglementări s-au fundamentat în mare parte noile regle­mentări în materia cercetată, autorul a recurs la analiza acestora privind spre viitor, pornind de la premisa că aflându-ne în secolul exploziei informaționale, al dezvoltării fără precedent a industriilor şi tehnologiilor ce cuprind un spectru foarte larg, acestea pot genera, nu numai dezvoltare, dar şi grave pericole pentru umanitate, importante prejudicii, vieții şi sănătății oamenilor, bunurilor, mediului înconjurător, uneori cu consecințe grave, chiar ireversibile, pentru umanitate.

Conţine un volum mare de informaţii, abordează chestiuni de drept comparat, sunt analizate sistematic elementele de noutate absolută în materie, elaborarea ei presupunând o densă şi profundă analiză, provocare şi creativitate, solicitare şi sugestie, capacitate de investigare pentru tratarea aproape exhaustivă a regimului juridic al acestui izvor de obligaţii, înfăţişându-se ca un valoros mijloc de documentare în egală măsură pentru teoreticienii dreptului, cât şi pentru practicieni, pentru aceştia din urmă fiind un instrument de lucru, un îndreptar preţios.

Viziunea autorului

În această nouă viziune legislativă, am relevat că, în actualul context socio-economic, alături de caracterul reparatoriu şi cel preventiv, de avangardă, al răspunderii, pentru a anticipa şi în acest mod a evita potențiale prejudicii viitoare, care, chiar dacă nu pot fi certe, având în vedere principiul precauției, se impune luarea unor măsuri de preîntâmpinare sau măcar reducerea riscurilor ce pun în pericol viața, sănătatea oamenilor şi mediului înconjurător. Așadar admiterea existentei unei răspunderi civile preventive, ce nu are un prejudiciu cert, alături de cea cu caracter reparatoriu, impune lărgirea orizontului în ce privește definirea, în acest nou context, a răspunderii civile, o nouă arhitectură a acestei răspunderi, în ce privește funcția de sancțiune, reparație şi prevenție. Am reliefat că un nou fundament al răspunderii bazat pe principiul precauţiei impune o interpretare diferită de cea tradiţională în ce privește reparaţia unui prejudiciu deja produs, sau prevenirea unor prejudicii grave, încă neproduse, dar posibile şi care impun acţiuni conjugate ale cetăţenilor şi autorităţilor publice, idee novatoare care marchează un moment decisiv în evoluţia acestei instituţii juridice, generând declinul răspunderii individuale şi consolidarea unei răspunderi colective, prin stabilirea cadrului legal în care este despăgubită victima chiar de către alte persoane decât cei care a cauzat prejudiciul.

Mai mult, aflându-ne pe tărâmul responsabilității civile pentru acele fapte care nu au nicio legătură cu existenta unei convenții între victimă şi cel ce a cauzat prejudiciul, în noul context socio-economic în care ne aflăm, afirmarea existentei unei responsabilități civile extracontractuale în astfel de ipoteze este mai aproape de realitatea juridică, se impune cu acuitate, deschide noi orizonturi juridice, ne introduce în actualitatea prezentă, dar lasă porți deschise şi spre viitor, spre abordarea noilor realități juridice ce se vor naște şi la care trebuie să ne adaptăm.

Din cuprins

 • Reglementarea legală a faptelor juridice
 • Gestiunea de afaceri
 • Plata nedatorată
 • Îmbogăţirea fără justă cauză
 • Consideraţii generale cu privire la răspunderea civilă
 • Răspunderea civilă delictuală sau extracontractuală
 • Răspunderea civilă pentru prejudiciile cauzate prin fapta ilicită a altei persoane
 • Răspunderea pentru prejudiciile cauzate de lucruri în general, de animale, de ruina edificiului și alte cazuri de răspundere reglementate de Codul civil

Puncte forte

 • evidențierea noutăților aduse de actualul Cod civil și originea acestora
 • corelarea legislației în vigoare în materie cu prevederile din reglementarea anterioară
 • analiză exhaustivă a principalelor instituții care guvernează domeniul obligațiilor
 • ample referiri bibliografice la doctrina și jurisprudența română și străină

Recomandare

Tratat de drept civil. Obligatiile. Volumul I. Contractul

Despre autor

ADAM, Ioan este profesor la Universitatea Titu Maiorescu Bucureşti şi conducător de doctorat, deputat în Camera Deputaţilor, comisia juridică (2007-2008, 2012); arbitru la Curtea de Arbitraj Comercial a Camerei de Comerţ şi Industrie Braşov, avocat în Baroul Braşov.

Te-ar putea interesa și
Loading...
Vă rugăm, așteptați...